Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Wanneer u in therapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Hierin staan onder andere beschreven:

-Uw recht om zelf een hulpverlener te kiezen
-Uw recht op informatie
-Uw recht op inzage van uw dossier
-Uw recht op geheimhouding van uw gegevens
-Uw recht om een klacht in te dienen