Vergoedingen

Verzekerde zorg wordt direct aan de gecontracteerde zorgverzekeraar gedeclareerd. Voor niet verzekerde zorg ontvangt u zelf een factuur. Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een schriftelijke verwijzing van uw huisarts verplicht.
Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars. Dit zijn de volgende zorgverzekeraars met alle bijbehorende labels: ASR, Caresq, CZ, DSW, Eno, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid.

Op 1 januari 2022 is er landelijk overgegaan op een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ. Er zal vanaf 2022 per sessie gedeclareerd gaan worden. Voor alle lopende behandelingen geldt dat de zorgproducten eind 2021 worden afgesloten en gedeclareerd.

Eigen risico
Behandeling binnen de basis GGZ vanuit het basispakket valt onder het verplicht eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het verplicht eigen risico € 385. Als u ervoor gekozen hebt het eigen risico op te hogen dan kan het meer zijn. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.
Als de behandelsessies in twee kalenderjaren vallen, wordt over beide jaren het eigen risico aangesproken.

Onverzekerde zorg
Bepaalde klachten/problemen zijn wettelijk uitgesloten van vergoeding. Dit betreft onder andere aanpassingsstoornissen, rouw, werkgerelateerde problematiek, specifieke fobieën, partner-relatie therapie en psychische hulp bij somatische aandoeningen. In bepaalde aanvullende verzekeringen worden deze klachten soms wel vergoed. Het wordt aangeraden om in dit geval altijd uw polisvoorwaarden te raadplegen of dit na te vragen bij uw verzekeraar.

U kunt wel terecht voor behandeling van deze problemen maar zult het dan zelf moeten betalen tegen particulier tarief:

  • Consult van 45 minuten €  110
  • Intake van 60 minuten €  145
  • Dubbel consult van 90 minuten € 220
  • Consult aan huis van 45 minuten € 145

Deze tarieven zijn inclusief de tijd die wordt besteed aan de voorbereiding en administratie.
De factuur voor onverzekerde zorg wordt per mail verstuurd en dient binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden.

Annuleren van een afspraak
Bij verhindering wordt u verzocht om zo vroeg mogelijk, maar minimaal 24 uur voor de afspraak, af te zeggen. Dit kan op telefoonnummer 06-518 548 09 of per e-mail praktijkvooijs@xs4all.nl.  Als u niet uiterlijk 24 uur van tevoren hebt afgezegd dan wordt er € 55 in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar en zijn voor eigen rekening.