Kwaliteit

BIG-register
Ik sta ingeschreven in het BIG-register (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Kwaliteitsstatuut
Door de overheid en partijen in de GGZ is vastgesteld dat per 1 januari 2017 elke zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut moet hebben, wanneer zij toegang wil tot de vergoeding via de zorgverzekeringswet. Inzien kwaliteitsstatuut

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ieder LVVP-lid wordt verplicht vijfjaarlijks gevisiteerd.
Certificaat deelname praktijkvisitatie LVVP.

 

LVVP-visitatielogo