Kwaliteit

BIG-register
Ik sta ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Kwaliteitsstatuut
Door de overheid en partijen in de GGZ is vastgesteld dat per 1 januari 2017 elke zorgaanbieder een kwaliteitsstatuut moet hebben, wanneer zij toegang wil tot de vergoeding via de zorgverzekeringswet. Inzien van het kwaliteitsstatuut..

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ieder LVVP-lid wordt verplicht vijfjaarlijks gevisiteerd.
Certificaat deelname praktijkvisitatie LVVP.

Samenwerking
De praktijk werkt samen met de diverse huisartsen en POH-GGZ in Hilversum en omstreken en met Merem (revalidatie).
Er is samenwerking met andere gz-psychologen, psychotherapeuten en een psychiater in het samenwerkingsverband Psychologenhuis Hilversum. Een deel van deze collega’s is in hetzelfde pand gevestigd. In vakantie en bij ziekte worden er met deze collega’s afspraken gemaakt over waarneming en vervang. Naast de collega’s binnen het samenwerkingsverband is er ook samenwerking met andere psychologen die in hetzelfde pand gevestigd zijn of elders in de omgeving een praktijk hebben.

LVVP-visitatielogo